Service- og garantibetingelser

Reparasjoner / Prisoverslag

Tilbud på reparasjon koster 800,- NOK, aksepteres tilbudet, trekkes beløpet fra reparasjonsprisen. Med mindre annet er avtalt, utføres reparasjoner automatisk på innsendte apparater dersom totalpris ikke overstiger 20 % av nypris. Alle reparasjoner der prisen overstiger 20 % av nyverdien, vil kunden alltid bli kontaktet av våre teknikere med et prisoverslag.

Reparasjoner under 1 000,- NOK vil bli påplusset et administrasjonsgebyr på 45,- NOK. Reparasjoner forventes normalt returnert innenfor 10 arbeidsdager fra mottakelse, men i visse tilfeller må det påregnes ekstra leveringstid ved reservedeler i restordre. Alle oppgitte priser er ekskl. mva.

Frakt

Retur av reparasjoner med totalpris under 2 000 NOK vil bli pålagt et fraktgebyr. Med mindre annet er opplyst, vil reparert produkt bli returnert til den samme adresse det ble sendt fra.

Dokumentasjon

Reparasjoner, kalibreringer & vedlikeholdsettersyn som utføres av Secma registreres i servicesystem med full sporbarhet på serienummer. Dessuten utføres det alltid, med mindre annet er avtalt, sluttest på apparater med kalibrert testutstyr, testrapport vedlegges og ettersynsmerke settes på.

Betaling / Fakturering

For offentlige institusjoner er det et krav at EAN-nummer, rekvisisjonsnummer samt kontaktperson oppgis. Dette gjelder også selv om apparatet er omfattet av garanti. For institusjoner som ikke er offentlige / ikke er EAN-registrert, vil faktura bli sendt elektronisk via e-post samt vedlagt reparasjonsrapport.

Garanti & reklamasjonsfrist

Alle apparater som forhandles av Secma Medical Innovation, har som minimum 1 års full garanti – normalt 1 år fra fakturadato. På utskiftede reservedeler gis det i utgangspunktet 6 måneders garanti, med mindre annet er opplyst av produsenten. Garantien dekker ikke feil eller skade som skyldes feilaktig betjening, bruk eller tap av utstyret. Reklamasjonsfristen på reparasjoner er 3 måneder fra mottakelse. Reklamasjoner skal meldes skriftlig til serviceavdelingen på support@secma.dk.