For leger

Med utgangspunkt i kvalitet og innovasjon har vi satt sammen et attraktivt produktsortiment som optimerer arbeidsflyten i den kliniske hverdagen. Produktene er implementert ved mange avdelinger i Norge, Danmark, Sverige og Nederland, og referanser kan oppgis på forespørsel.

For fysioterapeuter

Bildedannende ultralyd er kommet for å bli innenfor det fysioterapeutiske området. I løpet av de siste 12 årene har Secma, i samarbeid med fysioterapeuter, utviklet et attraktivt sortiment av ultralydskannere og kurs i ulike prisleier.

For medisinteknikere

Secma har bygd opp en profesjonell serviceavdeling basert på mangeårig erfaring med reparasjon og vedlikehold av medisinteknisk utstyr. Vi tilbyr et bredt utvalg av testutstyr til test, kalibrering og dokumentasjon.