SonoSite S-Nerve til Akershus Universitetssykehus

Secma AS er meget tilfreds med å ha blitt valgt som leverandør av SonoSite S Nerve ultralyd til Akershus universitetssykehus HF anbudskonkurranse senhøstes 2013. Vi er glade og stolte over å kunne videreføre samarbeidet anestesiavdelingen AHUS har hatt med SonoSite ultralydmaskiner de siste årene. Etter gjennomført installasjon og opplæring er brukerne blitt veldig glad i systemet og bildekvalitet og enkelthet trekkes frem.

Les mer om SonoSite S Serien under produkter.

SonoSite Edge til Stavanger Universitetstsykehus og nytt Østfold Sykehus

Secma AS er meget tilfreds med å ha blitt valgt som leverandør av 2 stk SonoSite Edge ultralyd apparater til nytt Østfold sykehus i Sarpsborg. Avdelingene som har valgt SonoSite er lungeavdelingen og intensiv.
 
Secma AS er også innstilt som leverandør av 2 stk SonoSite Edge til dag kirurgisk og anestesiavdelingen på Stavanger Universitetssykehus. Sykehuset hadde mange tilbydere å velge mellom, men etter en samlet objektiv og faglig vurdering av de mottatte tilbudene har oppdragsgiver konkludert med at det er Secma AS som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
Les mer om SonoSite Edge under produkter: https://secma.as/produkter/sonosite-edge/