Kurs i prehospital ultralyd i Stavanger 12. og 13. februar 2014

Norsk Luftambulanse har i samarbeid med USabcd gjennomført et velorganisert kurs med gode foredrag og hands-on trening for ivrige ultralydentusiaster. Som en av foredragsholderne så godt sa det: «ultralyd er ufarlig, men feil tolkning er farlig!» For å unngå feiltolkninger er kurs som dette viktig for å øke den generelle ultralydkompetansen samt forbedre og øke bruken av gode kliniske hjelpeverktøy slik som ultralyd.
Secma AS er glad for å kunne bidra med SonoSite ultralydskannere og det er selvsagt ingen bakdel at både foredragsholdere og leger fra ulike steder i Norge får sett den nye SonoSite X-Porte i aksjon innenfor alle tenkte applikasjoner. Kurset gir mulighet for å få tilbakemeldinger for hva som fungerer og hva som kan forbedres. Og det er ingen tvil om at flere av SonoSite ultralydskannere passer godt inn i øyeblikkelig hjelp rollen. Med kort oppstartstid, lang batteritid og svært god bildekvalitet kan dyrebare minutter spares.
Bilder fra kurset. Kursansvarlig Nils Petter Oveland øvest til høyre
Oppe til høyre – kursansvarlig og primus motor
Nils Petter Oveland